Język

Mieszkańcy Republiki Węgierskiej mówią po węgiersku, językiem należącym do grupy ugrofińskiej. Czasem porównuje się go do fińskiego i kilku lokalnych języków syberyjskich, jednak podobieństw między nimi jest niewiele i są dość odległe. Węgierski nie wywodzi się również z grup języków indoeuropejskich, w związku z czym dla turystów pozostaje zazwyczaj całkowicie niezrozumiały.

Wielu starszych mieszkańców Węgier dość sprawnie posługuje się językiem niemieckim, jednak znalezienie na ulicy osoby mówiącej dobrym angielskim jest stosunkowo trudne. Z każdym rokiem coraz więcej ludzi zaczyna się go uczyć, jednak podstawy opanowało niewielu z nich. Najlepiej próbować zagadywać osoby młode.

Niestety musimy pogodzić się z faktem, że turyści usiłujący porozumieć się po węgiersku rzadko kiedy zostają zrozumiani. Jeśli widzimy, że nasze wysiłki idą na marne, dobrze jest pokazać zdanie napisane w rozmówkach lub po prostu narysować, o co nam chodzi. Problemów nie powinniśmy natomiast napotkać w biurach informacji turystycznej - tam spokojnie porozumiemy się po angielsku. Mimo to warto nauczyć się podstawowych słów, które niewątpliwie ułatwią nam życie.

Podstawowe zwroty

dzień dobry (rano)-jó reggelt [jou reggelt]
dzień dobry (w ciągu dnia)-jó napot kívánok [jou nopot kiwanok]
dobry wieczór-jó estét [jou esztit]
do widzenia-viszontlátásra [wisontlataszro]
dobranoc-jó éjszakát [jou ijsokat]
cześć (powitanie)-szervusz [serwus]
cześć (pożegnanie)-tisztelet [tistelet]
proszę-kérem [kirem]
proszę (podając coś)-tessék [teszik]
dziękuję-köszönöm [kesenem]
przepraszam-bocsánat [boczianot]
smacznego-jó étvágyat [jou itwadziot]
ile to kosztuje?-ez mennyibe kerül ? [ez mennibe keryul?]
gdzie jest...?-hol van...? [hol won...?]
co to jest...?-mi ez...? [mi ez...?]
która jest godzina?-hány óra? [hań oro?]
jak się czujesz?-hogy érzi magát? [hodĽ irzi mogat?]
jak się nazywasz?-hogy hívnák? [hodĽ hiwnak?]
nazywam się...-a nevem... [o newem...]
ile masz lat?-hány éves vagy? [hań iwesz wodĽ?]
mam ... lat-... éves vagyok [... iwesz wodziok]
chce mi się spać-álmos vagyok [almosz wodziok]
tak-igen [igen]
nie-nem [nem]
mały-kicsi [kiczi]
duży-nagy [nodĽ]
ładny-szép [sip]
brzydki-csúnya [czunio]
nie rozumiem-nem értem [nem irtem]
na zdrowie-egészségére [egesszegedre]
nie wiem-nem tudom [nem tudom]
otwarte-nyitva [nijtwo]
zamknięte-zárva [zarwo]
przerwa-szünet [suynet]
bank-bank [bank]
poczta-posta [poszto]
znaczek pocztowy-postabélyeg [posztobijeg]
jestem z Polski-Lengyel vagyok [Leńdziel wodziok]
Warszawa-Varsó [Worszo]
Kraków-Krakkó [Krokko]
Budapeszt-Budapest [budapeszt]
Polska-Lengyelország [leńdzielorsag]
Węgry-Magyarország [madziarorsag]
Europa-Európa [europa]

Liczebniki

jeden-egy [edĽ]jedenaście-tizenegy [tizenedĽ]
dwa-kettö [ketty]dwanaście-tizenkettö [tizenketty]
trzy-három [harom]trzynaście-tizenhárom [tizenharom]
cztery-négy [nyjdĽ]czternaście-tizennégy [tizennyjdĽ]
pięć-öt [yt]piętnaście-tizenöt [tizenyt]
sześć-hat [hot]szesnaście-tizenhat [tizenhot]
siedem-hét [hit]siedemnaście-tizenhét [tizenhit]
osiem-nyolc [niolc]osiemnaście-tizennyolc [tizenniolc]
dziewięć-kilenc [kilenc]dziewiętnaście-tizenkilenc [tizenkilenc]
dziesięć-tíz [tiz]dwadzieścia-húsz [huus]

Dni Tygodnia

poniedziałek-hétfő [hitfy]
wtorek-kedd [kedd]
środa-szerda [serda]
czwartek-csütörtök [czuytyrtyk]
piątek-péntek [pintek]
sobota-szombat [sombot]
niedziela-vasárnap [woszarnop]

Nazwy miesięcy

styczeń-január [jonuar]
luty-február [februar]
marzec-március [marcjusz]
kwiecień-áprlis [aprilisz]
maj-május [majusz]
czerwiec-június [juniusz]
lipiec-július [juliusz]
sierpień-augusztus [augustusz]
wrzesień-szeptember [september]
paĽdziernik-október [oktober]
listopad-november [nowember]
grudzień-december [december]