Baszta Rybacka

Baszta Rybacka (Halászbástya) mogłaby być wyśniona przez artystę-marzyciela Eschera. Białe mury krętych krużganków i kondygnacji schodów przecinają wieżyczki jak w miejscu Nie Kończących Się Schodów.

Rybacy z Wodnego Miasta, jak się zdaje, stąd bronili Wzgórza w wiekach średnich. Obecna forma jest czysto dekoracyjna i tworzy doskonałe tło dla kościoła Macieja i gmachu Parlamentu zza rzeki. Siedem namiotowatych wieżyczek, zaprojektowanych przez Frigyesa Schuleka u schyłku wieku, przypomina o siedmiu madziarskich plemionach, które dały początek narodowi tysiąc lat wcześniej. W ciągu dnia basztę oblegają turyści, uliczni muzycy i handlarze, natomiast krużganki zajmują wiejskie kobiety sprzedające hafty siedmiogrodzkie.

W najbliższym sąsiedztwie Baszty Rybackiej znajduje się Kościół Macieja.

Zdjęcia